BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Подписване на меморандум между Сдружението и НЦМЧТ

На 11-и октомври, 2023 г. в 14.00 часа в Националния център по мехатроника и чисти технологии към Технически университет – София ще бъде подписан меморандум за сътрудничество между Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ и ТУ – София. От страна на университета документът ще бъде подписан от ректора проф. дн инж. Иван Кралов, а от страна на сдружението – от неговия председател д-р Павлина Михайлова. Тя е и член на Управителния съвет на Националната пациентска организация.

Меморандумът е продължение на сътрудничеството между университета и неправителствената организация в обществена полза, което започна през 2021 г.. Тогава Техническият университет – София се включи в изпълнението на два проекта на сдружението, финансирани от Програма „Европа“ на Столична община – „Плазма дари – на трима помогни“ и „Здрави след КОВИД-19“.

В последната година сдружението създаде Център за компетентност по диагностика и лечение на постковид/Long COVID condition и Международни мрежи за подкрепа „Здрави след КОВИД-19“ и „Лекари помагат на лекари“, за които Националният център по мехатроника и чисти технологии може да помогне с експертиза, консултации и разработки.

Меморандумът предвижда създаване на съвместна интердисциплинарна Научно-информационна група (НИГ) в рамките на Центъра, която ще изпълнява следните задачи:

  • Възможността конкретните разработки да бъдат прилагани в областта на здравеопазването с отчитане специфичността на постковид състоянието
  • Подготовка и осъществяне на съвместна научно-приложна Програма;
  • Въвеждане на системи за телеметричен контрол при предоставяне на медицински грижи и социален патронаж;
  • Включване на пациентски организации, държавни, обществени и частни структури, ангажирани с предоставянето на медицински грижи и социален патронаж в работни срещи с НЦМЧТ, при изпитване и проследяване на различни системи;
  • Съвместно участие в национални и международни образователни и научни проекти.

Прочети също