BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Подписване на договор със социологическа агенция

След получаване на договора за изпълнение на проекта “Дари плазма – Дари живот на трима” сдружение “Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма” подписа договор със социологическа агенция “Глобал Метрикс” ЕООД. Тя ще работи по Дейност 1 от проекта, а именно: Анализ на нагласите. Ето как е формулирана дейността:

“Цел: Отразяване на нагласите на жителите на Район Студентски, относно доброволно и безвъзмездно даряване на хиперимунна кръвна плазма, с цел справяне с пандемията КОВИД – 19. Ще бъдат очертани социално-демографските групи и факторите, които влияят на техните нагласи. Ще се очертаят пречките и страховете, които пораждат негативни нагласи или колебания при тези групи. Ще се определят факторите, които влияят благоприятно върху нагласите за даряване на кръвна плазма, или за използването й/приемането й като средство за лечение при КОВИД – 19. Ще се измери делът на лицата, които подкрепят дарителството на плазма. Резултатите от анализа ще послужат за планиране и изпълнение на другите дейности. Ще участват  не по малко от 170 респонденти. Ще се създаде филм,  до 30 минути, за значението на дарителството на плазма и успешни случаи на лечение при КОВИД – 19 с плазма. Дейноста ще се възложи на външен изпълнител. Период на изпълнение – от 1 до 5 месец.”

Прочети също