BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Подписан меморандум за сътрудничество между партньорите

На 15 ноември в 13.00 часа в кабинета на кмета на Район “Красна поляна” беше подписан меморандум за сътрудничество между партньорите по проект “Здрави след КОВИД-19!”, финансиран от Програма “Европа 2022” на Столична община. 

На събитието присъстваха представители на сдружението, на ПЧМГ и ЧОУ “Питагор” и на общината, в това число заместник-кметът Стоян Танев и Нелия Блажева, главен експерт в отдел „Образование и култура“.

Партньорите по Проекта се споразумяха за следния механизъм на партньорство с цел развитие на Мрежата за подкрепа „Здрави след КОВИД-19!“:

  1. Общественият консултативен съвет към Сдружението създаде Мрежа за подкрепа „Здрави след КОВИД-19“ , като резултат от Проекта.

Мрежата за подкрепа е част от цялостната концепция на Сдружението за изграждане на Център за компетентност за профилактика и лечение на Постковид синдром. Основните дейности на Мрежата са:  

– подпомага профилактиката на различни социални групи;

– оказва подкрепа за улесняване на достъпа на лекари до телемедицински технологии;

– подпомага достъпа до обучения за парамедици;

– подпомага младежи-доброволци при прилагане на нови технологии за здравословни среда и начин на живот.

Партньорите по Проекта – Район “Красна поляна“, ЧОУ «Питагор» и ПЧМГ приеха предложението да получат статут на Наблюдатели в Обществения консултативен съвет към Сдружението. 

Заключителната среща завърши с изказване на благодарности от партньорите и от сдружението. 

Прочети също