BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian
jenimotoristisdrujenie

Подкрепа от “Сдружение на Жените Мотористи Емпауърд България”

Здравейте, д-р Михайлова,
Ние, от “Сдружение на Жените Мотористи Емпауърд България”, бихме искали официално да заявим подкрепата си към основаното от Вас Сдружение “Лечение на КОВИД-19 с рековалесцентна плазма”.
Оценяваме високо усилията, които полагате за съдействие на засегнатите от вируса, за по-високата гласност и информираност на обществото по наболелите към деня теми.
На този етап и на база възможностите, които имаме, предлагаме няколко идеи, които с Ваше разрешение и подкрепа бихме могли да осъществим:
Ще отправим официално послание (кратък клип), чрез всички медии, с които поддържаме контакт, както и в популярните канали за онлайн социално общуване. В него ще изразим подкрепата си към инициативата за откриване на повече центрове за даряване на реконвалесцентна плазма. Ще отправим и апел повече хора да се включат в даряването на плазма в населените места, в които вече има функциониращи центрове. Ще се радваме, ако има конкретни идеи и теми, които да се застъпят.
Ще разпространим чрез популярните канали за онлайн социално общуване и ще приканим нашите последователи да подпишат, създадената от сдружението петиция: https://www.peticiq.com/plasmadonationin_everycity

След кратко проучване в групата ни бихме могли да съберем сума в размер на 2 000 лв. За съжаление е далеч недостатъчно за закупуване на апарат за реконвалесцентна плазма. Смятате ли, че има нещо по-належащо и ако да какво, за което би могла да се използва такава сума?
Молим, за потвърждение, че сметката, на която можем да призовем за директно даряване е:
Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма”
Банкова сметка: IBAN: BG 04 PRCB 9230 1051 53 92 01, ПроКредит Банк (България) ЕАД
В очакване на отговор от Ваша страна!
С уважение,
Ивелина Антрова

До 4 април 2021 г. това дарение не е е получено.

Прочети също