BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Обсъждане на лечението с плазма в СБАЛББ – Габрово

На 19 май сдружението проведе среща с лекари от Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Габрово. На нея присъства и управителят д-р Иво Станчев. Д-р Ботев, консултант на Националната пациентска организация по лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма и член на Сдружението, запозна колегите с метода на лечението с реконвалесцентна плазма и обикновена плазма, след което бяха обсъдени различни въпроси като премедикация при преливане на плазма, странични действия, ваксините срещу КОВИД-19, протокола за домашно лечение, кислородотерапия и др.

Това беше поредната болница, в която лекарите споделиха, че трудно получават плазма от ОТХ Габрово и РЦТХ Плевен и това е причината да не могат да я прилагат спокойно. В същото време те имат добър опит с комбинацията ремдесивир и реконвалесцентна плазма. Сдружението пое ангажимент да ги информира за новини и публикации, свързани с този метод на лечение.

Прочети също