BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Новият консорциум започва изследване на ковид-плазма в ЕС

SUPPORT-E (SUPPORTing high quality evaluation of Covid-19 convalescent plasma throughout Europe –  поддържане на високо качество на оценка на реконвалесцентната плазма на Covid-19 в цяла Европа)  е изследователски проект, финансиран от Европейската комисия, който обединява основните европейски хемотрансфузионни центрове. Целта му е да подкрепи висококачествена клинична и научна оценка на Covid-19 реконвалесцентна плазма (CCP), използвайки наред с други неща специалната база данни, създадена от Европейската комисия.
Основната цел на проекта е да помогне на страните от ЕС в оценката на ефикасността на ново терапевтично средство решение за справяне с настоящата криза с коронавируса и в разработване на нови стратегии за справяне с потенциални бъдещи пандемии. В този контекст формулирането на препоръки въз основа на научни и клинични прозрения, идващи от новоразработени стандартизирани анализи и оценка на данни за донори и реципиенти на CCP, ще бъде от първостепенно значение.

Консорциумът има 12 партньора от 8 европейски страни. 

Ето сайтът на консорциума. 

Прочети също