Среща с управителя на ДКЦ 5 в Студентски град

На 19 април 2022 г. председателят на сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ д-р Павлина Михайлова се срещна с д-р Вихрен Заяков, управител на ДКЦ 5 в Студентски град. Тя информира д-р Заяков за проекта, одобрен от Програма „Европа“ на Столична община „Дари плазма – Дари живот на трима“, който се изпълнява в Столичен Район „Студентски“.

По проекта са предвидени два семинари с общопрактикуващи лекари и лекари- специалисти, като най-подходящо е те да бъдат организирани в здравни заведения. Д-р Заяков сподели за възможностите в Района и изрази готовност за пълно съдействие за организирането на семинарите.