BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Националната пациентска организация с ново ръководство

След 13 успешни години, НПО е готова да издигне пациентското движение в следващия етап на развитие и устойчивостгарант за най-добрия интерес на българските пациенти

Извънредното общо събрание на Националната пациентска организация, което се проведе на 18 март 2023 г., избра ново ръководство на най-голямото пациентско обединение у нас с мандат до края на 2024 г. Промените в Управителния съвет на сдружението са вече факт след вписването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

За председател на Управителния съвет е избрана Владислава Цолова, която е един от впечатляващите граждански лидери у нас. Тя управлява Асоциация „Аутизъм днес“ – гражданска организация, която е в основата на подобряването на грижите за децата с аутизъм у нас. Владислава Цолова е финансист с повече от 15 години опит в областта на банковото дело.

За заместник-председатели на сдружението са избрани д-р Иван Вецев, който бе досегашен председател на УС, и Лидия Витанова – председател на сдружението „Заедно срещу саркома“. Лидия Витанова е професионалист в областта на маркетинга и комуникациите с над 15-годишен опит във водещи международни компании в България. Към Управителния съвет на организацията се присъединява още пациентският застъпник Александър Миланов, който от дълги години отговаря за донорските програми и европейски проекти в НПО, както има опит в работата в авторитетни неправителствени организации в България. От предходния състав на УС, освен д-р Иван Вецев, които поради професионалните си отговорности отстъпи председателското място, мандатът продължава и адвокат Андрей Дамянов, който и към сегашния момент представлява национално представителните пациентски организации в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

В последните месеци Националната пациентска организация премина през труден етап от своето развитие. Солидните устои и европейски принципи, водени от интересите на пациентите и гражданите, основани на етичност и морал, публичност и прозрачност, на които е основана НПО, ни помогнаха да преодолеем успешно и тези предизвикателства. Ще продължим да отстояваме и развиваме тези изконни за НПО правила. Ще бъдем, както до сега, убежище и дом за всички пациентски организации, които изповядват и бранят европейски ни принципите. Но и търпеливо ще изчакаме, тези които не са готови на това и са избрали свой собствен път на развитие. Вярваме, че ще преодоляваме различията в името на общата цел: за по-ефективната защита на правата на пациентите и поработещата здравна система, готови и устойчиви на предизвикателствата на бъдещето и дигиталната ера, в която вече живеем“, коментира новоизбраният председател на Управителния съвет на НПО Владислава Цолова.

Преминахме през необходим етап на съзряване на пациентското движение в България, особено в предизвикателните времена след най-опустошителната за хиляди пациенти здравна криза в историята на България, на фона на политическа нестабилност и финансова непредвидимост. Период, който беше болезнен и труден за всички нас, но и период, в които научихме ценни уроци. Ще ги превърнем във фундамент, който да изведе пациентските организации на ново ниво в развитието си: далеч по-силни и устойчиви, готови за предизвикателствата и възможностите на дигиталната ера, предвидим и надежден партньор в здравеопазването, много по-близо до всеки пациент, професионални, етични и прозрачни“, допълва д-р Станимир Хасърджиев, на когото Управителния съвет отново делегира оперативното управление на НПО като негов директор.

Още по темата. 

Прочети също