BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Награждаване на Христина Димитрова, директор на БИЦ в ТУ

Христина Димитрова, директор на Библиотечно-информационния център на Техническия университет, получи грамота от сдружението за участието й в първия проект по Програма “Европа 2021” – “Дари плазма-дари живот на трима”. По време на семинара на 19 май 2022 г. в приемната на Центъра се проведоха срещи и се организира прожектиране и обсъждане на филми на сдружението за даряване и лечение с реконвалесцентна плазма.  

В сряда, 9 ноември, в Центъра ще организираме информационно събитие за представяне на технологии, свързани с лечение и профилактика на постковид синдрома. Събитието е част от информационната кампания на проекта “Здрави след КОВИД-19!”, финансиран от Програма “Европа 2022” на Столична община.  

Прочети също