BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Меморандум между Сдружението и БАПЗГ

На 20 юни 2024 г. Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), и Павлина Михайлова, председател на Сдружение “Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма” подписаха меморандум за сътрудничество. В него са описани целите и задачите, по които ще работят двете организации.

Тъй като  Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи координира и представлява професионалистите по здравни грижи (сестри, фелдшери, медицински и рентгенови лаборанти, акушерки и рехабилитатори), които предоставят промотивни, превантивни, диагностични, клинични, рехабилитационни грижи, както и управление на грижите и обучение; провежда продължаващо обучение по линия на кредитирани форми и чрез Центъра си за професионално обучение, игражда регионални и международни партньорства с пациентски организации, с доброволчески мрежи и програми, а Сдружението е създало Обществен консултативен съвет, Център за компетентност „Преодолей постковид!“ и Мрежи за подкрепа „Здрави след КОВИД-19“ и „Лекари помагат на лекари“, двете страни се споразумяха да създат съвместна интердисциплинарна Научно-Информационна група (НИГ), която да разглежда възможността конкретни Методи на Сдружението да бъдат прилагани в областта на изследване и подобряване на качеството на живот на членовете на Асоциацията, в частност с отчитане спецификата на постковид. Асоциацията ще се включи в дейността на Обществения съвет към Сдружението с експерти и доброволци. Двете страни ще осъществяват съвместно обучителна Програма за Качество на живот след КОВИД-19. Тя ще включва конкретни обучителни проекти за различни аспекти на адаптация на здравните грижи при постковид състояние. В меморандума са предвидени и други дейности, свързани с международни участия и кампании. 

Прочети също