Кои сме ние

Сдружението

Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ е българска неправителствена гражданска инициатива в обществена полза, създадена през юли 2020 г. Сдружението е пълноправен член на Националната пациентска организация.

Мисия

Нашата мисия е да работим за подобряване на диагностиката на реконвалесцентната плазма (РП) в България, следвайки европейските стандарти за получаване, обработка и съхранение на РП.

Наша цел е да наложим методи, основаващи се на доказателства, като подпомагаме клинични изпитвания, насочени към доказване на ефикасността и безопасността на РП.

Ние работим за развитието на капацитета на болниците и обучението на медицински персонал с цел прилагане на Р при спазване на световните стандарти в диагностиката и лечението с РП чрез създаване на Център за компетентност в България.

Една от нашите цели е подпомогне осигуряването на достъп до телемедицински технологии за мониторинг на пациенти с COVID-19.

Какво правим

Съвместно с Българския лекарски съюз стартираме информационна кампания за популяризиране този метод за лечение на COVID-19 и насърчаване на преболедували COVID-19 да даряват плазма.

Нашият фокус е върху:

  • Потенциални донори на плазма (преболедували COVID-19, които са се възстановили и могат да дарят PП)
  • Пациенти и техни близки, които да се запознаят с този метод и неговите възможности
  • Здравни специалисти (като рискова група на първа линия, която трябва да бъде информирана за възможностите на метода за лечение и профилактика на COVID-19) и като специалисти, които могат да прилагат този метод и по този начин да помагат на своите болни и колеги.

Искане за съдействие за прилагане на метода

Моля, желаещите да получат съдействие от Сдружението за прилагане на реконвалесцентна плазма, да изпратят имейл до covidplasma19@gmail.com със следния текст:

Моля да окажете съдействие за прилагане на лечение с реконвалесцентна плазма на:…………………………………………………………………………………………………………………………….,

който ми е………………. Той е на …….години и се лекува в болница …………………от д-р ……………………………………. Лекуващият лекар …………………е съгласен да проведе това лечение като обсъди с вас състоянието на болния на телефон…………………………………….

Име и Фамилия: …………………………………………………………………………………………………………..

Телефон:………………………………………………………….

Град:………………………………………………………………..