BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian
blank

Кои сме ние

Сдружението

Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ е българска неправителствена гражданска инициатива в обществена полза, създадена през юли 2020 г. Сдружението е пълноправен член на Националната пациентска организация.

Мисия

Нашата мисия е да работим за подобряване на диагностиката на реконвалесцентната плазма (РП) в България, следвайки европейските стандарти за получаване, обработка и съхранение на РП.

Наша цел е да наложим методи, основаващи се на доказателства, като подпомагаме клинични изпитвания, насочени към доказване на ефикасността и безопасността на РП.

Ние работим за развитието на капацитета на болниците и обучението на медицински персонал с цел прилагане на Р при спазване на световните стандарти в диагностиката и лечението с РП чрез създаване на Център за компетентност в България.

Една от нашите цели е подпомогне осигуряването на достъп до телемедицински технологии за мониторинг на пациенти с COVID-19.

Какво правим

Нашият фокус е върху:

  • Потенциални донори на плазма (преболедували COVID-19, които са се възстановили и могат да дарят PП)
  • Пациенти и техни близки, които да се запознаят с този метод и неговите възможности
  • Здравни специалисти (като рискова група на първа линия, която трябва да бъде информирана за възможностите на метода за лечение и профилактика на COVID-19) и като специалисти, които могат да прилагат този метод и по този начин да помагат на своите болни и колеги.
  • Популяризиране на последните научни постижения и знания в лечението на КОВИД-19 и създаване на Протокол и неговото разпространение в медицинската общност.

Прочети също