Парично дарение

Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма”

ул. Три уши 9, София 1000


Банкова сметка:

IBAN BG 04 PRCB 9230 1051 53 92 01

ПроКредит Банк (България) ЕАД