BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Какво е център за компетентност

Сдружението „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ създава методологията на Центъра, която включва описание на протоколи и оборудване, както и обучение. По същество методологията позволява създаването на технология, която може да бъде трансферирана в болници в страната и чужбина. При създаването на методологията се привличат водещи учени и медици от страната и чужбина.

1. Основни Функции на Центровете в болниците

Чрез Центровете се внедряват бързо резултатите от научните изследвания и  адаптират последните протоколи за лечение, осигурява се достъп до ново оборудване и методи за използването му;

Центровете извършват трансфер на знания към други болници, в които няма центрове или обменят активно знания и опит с другите центрове, което създава мрежа на компетентност в големи лекарски групи;

Сдружението помага на Центровете да установяват контакт с общопрактикуващите лекари с цел подпомагане на доболничното лечение със знания за профилактика и умения за лечение в домашни условияс цел намаляване на натиска върху капацитета на болниците да приемат пациенти.

2. Непосредствена връзка с предприятия/организации с цел превенция и подпомагане на лечението на персонала.

Сдружението помага на Центровете да имат екип (с привличане на стажанти и доброволци) за реакция и непосредствена връзка с предприятия или организации при установяване на заразяване с КОВИД-19.

Сдружението съдейства на Центровете да оказват пряка помощ на личните лекари (включително подпомагане с оборудване) с цел домашно лечение на леките и средно тежки случаи и намаляване на натиска върху болниците.

Центровете със съдействие на доброволци на Сдружението могат да извършват профилактични прегледи на персонала и да предлагат програма за профилактика.

 

Прочети също