BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Информационно събитие в читалище “Ромски таланти”

На 13 ноември 2022 г. в читалище “Ромски таланти” с председател Кирил Василев се проведе последното информационно събитие по проект “Здрави след КОВИД-19”, финансиран от Програма “Европа 2022” на Столична община в партньорство Първа частна математическа гимназия и Частно основно училище “Питагор”. В срещата участва целият инициативен комитет на читалището и представители на сдружение “Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма”, както и представители на читалище “Мануш Романов”. 

В рамките на събитието, на присъстващите бяха дадени разяснения за смисъла на Зелената сделка на ЕС, екотехнологиите и идеята за развитие на социалното предприемачество в духа на Зеления европейски пакт. Беше обсъдено създаването на Платформа за доброволци, която да подпомага Мрежата за подкрепа «Здрави след КОВИД-19», а впоследствие след доброволно обучение и практика да се заемат със социално предприемачество в областта на асистиране и медиация при внедряване на телемедицина и при подобряване на условията за живот в кв. «Факултета». Активисти от двете читалища предложиха да създадат Програма за развитие «Социално предприемачество за развитие и устойчивост за профилактика и лечение на постковид синдром», като част от Пътната карта за развитие на Мрежата за подкрепа «Здрави след КОВИД-19!» и като се привлекат възможности за финансирането на Програмата чрез Националния план за възстановяване и устойчивост и други програми на ЕС. Тяхното желание бе отразено в Пътната карта за развитие на Мрежата за подкрепа «Здрави след КОВИД-19!», приложена в документите на Проекта.

По време на срещата с присъстващите беше обсъдена Мрежата за подкрепа “Здрави след КОВИД-19!” и Пътната карта за нейното развитие, включваща читалищата в Района; Младежката доброволна секция за социално предприемачество и възможни дейности за социално предприемачество и др. 

На всички беше измерена сатурацията и обяснено как се работи с пулсоксиметър. Беше демонстриран и апаратът за телемедицина на Чек Пойнт Кардио.  

Прочети също