BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Изследвания при КОВИД-19 и постковид

Това е списъкът на изследванията, които е необходимо да бъдат направени по време на средно тежко протичане на К-19; след приключване на лечението и при постковиден синдром. Показателите, маркирани в жълто, са задължителният минимум. При хора с придружаващи заболявания е желателно да се изследват и показатели, свързани с тези заболявания. Препоръчително е предварително да се направи консултация дали са необходими допълнителни изследвания, предвид индивидуалното протичане на заболяването и кои точно.

ХЕМАТОЛОГИЯ
ПКК с диференциално броене

БИОХИМИЯ И ИМУНОЛОГИЯ

Урина – качествени изследвания
Urea / Урея
Creatinine / Креатинин
eGFR

Общ белтък
Albumin / Албумин
Bilirubin total / Билирубин – общ
Bilirubin direct / Билирубин директен
Uric acid / Пикочна киселина
CRP / С- реактивен протеин
ASAT / АСАТ
ALAT / АЛАТ
GGT / Гама – ГТ
Amylase / Алфа-амилаза

ЛДХ

БИОХИМИЯ И ИМУНОЛОГИЯ

Липаза
СК / Креатинкиназа
СК-МВ / Креатинкиназа-мв

Тропонин

Липиден профил
Cholesterol / Общ холестерол
Triglycerides / Триглицериди
HDL-cholesterol / HDL-холестерол
LDL-cholesterol / LDL-холестерол
VLDL-cholesterol / VLDL – холестерол

ЕЛЕКТРОЛИТИ
Potassium / Калий
Sodium / Натрий
Chloride / Хлориди
Calcium / Калций
(iCa++) / Йонизиран калций
Inorganic phosphorus / Неорганичен фосфор
Iron / Желязо
LDH / Lactatdehydrogenase / ЛДХ
Ferritin / Феритин

Витамин D
Vitamin B12 / Витамин B12
HOMA-IR
Glucose / Глюкоза
PCT / Прокалцитонин

КОАГУЛАЦИЯ
D-Dimer / Д-Димер
АРТТ
АРТТ /sec./
ARTT /ratio/
Fibrinogen / Фибриноген
Протромбиново време
Протромбиново време /РТ/
Протромбиново време /сек./
Протромбиново време /INR/

ХОРМОНАЛНА ДИАГНОСТИКА И ТУМОРНИ МАРКЕРИ

TSH / Тиреоид-стимулиращ хормон

FT4 / Тироксин-свободен

FT3 / Трийодтиронин-свободен

TG Аb / TAT / Тироглобулинови антитела

TPO Ab / MAT / Tиропероксидазни антитела


ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
Anti-SARS-CoV-2 IgG
Anti-SARS-CoV-2 Total

Прочети също