BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Изследвания при КОВИД-19 и постковид

Това е списък на задължителният минимум изследвания, които е необходимо да бъдат направени:

  • при средно тежко и тежко протичане на К-19 на 7-10 ден;
  • след 15-20 ден от началото на боледуването
  • при постковиден синдром.                                                                                           
  • при хора с придружаващи заболявания е желателно да се изследват и показателите, свързани с конкретните заболявания.                                                 
  • предвид индивидуалното протичане на заболяването е препоръчително  предварително да се направи консултация с лекуващия лекар дали са необходими допълнителни изследвания, и какви, за да не се налага повторно вземане на кръв. 

ХЕМАТОЛОГИЯ 

ПКК с диференциално броене

БИОХИМИЯ И ИМУНОЛОГИЯ

Бъбречна функция – урея, креатинин, пикочна киселина

eGFR

Чернодробна функция – Bilirubin total / Билирубин – общ
Bilirubin direct / Билирубин директен

ASAT / АСАТ
ALAT / АЛАТ
GGT / Гама – ГТ

Общ белтък, албумин

HOMA-IR

Glucose / Глюкоза

Lipasa, Amylase / Алфа-амилаза, Липаза

СК – МВ/Креатинкиназа МВ

Липиден профил
Cholesterol / Общ холестерол
Triglycerides / Триглицериди
HDL-cholesterol / HDL-холестерол
LDL-cholesterol / LDL-холестерол
VLDL-cholesterol / VLDL – холестерол

ЕЛЕКТРОЛИТИ
Potassium / Калий
Sodium / Натрий
Chloride / Хлориди
Calcium / Калций
(iCa++) / Йонизиран калций
Inorganic phosphorus / Неорганичен фосфор
Iron / Желязо
LDH / Lactatdehydrogenase / ЛДХ

Фактори на възпалението

Ferritin / Феритин

CRP / С- реактивен протеин

PCT / Прокалцитонин 

Витамини
Витамин D

Vitamin B12 / Витамин B12

КОАГУЛАЦИЯ 

АРТТ, АРТТ /sec./, ARTT /ratio/
Протромбиново време 
Протромбиново време /INR/

Фибриноген и Д Димери

ХОРМОНАЛНА ДИАГНОСТИКА И ТУМОРНИ МАРКЕРИ

TSH / Тиреоид-стимулиращ хормон

FT4 / Тироксин-свободен

FT3 / Трийодтиронин-свободен

TG Аb / TAT / Тироглобулинови антитела

TPO Ab / MAT / Tиропероксидазни антитела


ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Anti-SARS-CoV-2 IgG
Anti-SARS-CoV-2 Total

Урина – качествени и количествени изследвания

Прочети също