Нашите партньори

Нашите доброволци

 1. Д-р Цветелина Великова
 2. Д-р Диана Ненчева
 3. Владислав Христозов
 4. Милка Колдамова
 5. Вера Илиева
 6. Мартин Христов
 7. Даниел Страхинов
 8. Севда Добрева
 9. Петър Петров
 10. Симона Красева
 11. д-р Антоанета Стефанова
 12. Кинка Славова
 13. Евгения Мирева
 14. Дамяна Дамянова

Нашите корпоративни дарители