Нашите партньори

Нашите доброволци

 1. Д-р Цветелина Великова
 2. Д-р Диана Ненчева
 3. Владислав Христозов
 4. Милка Колдамова
 5. Вера Илиева
 6. Мартин Христов
 7. Даниел Страхинов
 8. Севда Добрева
 9. Петър Петров
 10. Симона Красева
 11. д-р Антоанета Стефанова
 12. Кинка Славова
 13. Евгения Мирева
 14. Дамяна Дамянова
 15. Мария Иванова
 16. Ирена Огнянова
 17. Даниела Иванова
 18. Ивелина Антрова
 19. Боян Георгиев
 20. Георги Риджалски

Нашите корпоративни дарители