BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

ЕК: Ранното преливане на КОВИД плазма, богата на антитела, е най-ефективното средство срещу смъртността

В писмо до медиите Европейската комисия представи своето становище по 4 много важни въпроса, свързани с реконвалесцентната плазма.

  1. Ефективна ли е реконвалесцентната плазма: „Резултатите до момента показват, че ранното преливане на дарена плазма с високи концентрации на антитела е най-ефективно за намаляване на смъртността на пациентите. ” „Ефективността се проучва в световен мащаб, включително в научноизследователските проекти на ЕС, финансирани по програмата „Хоризонт 2020“, като се разчита на събирането на големи количества кръвна плазма, дарена от възстановените пациенти
  2. Има ли нежелани реакции: “Предварителните резултати са обещаващи, с доказателства за много ниска честота на нежелани реакции. Очакват се допълнителни резултати от цялостните клинични проучвания.“
  3. Извършват ли се клинични изследвания: “Ефикасността на тези два подхода (и на лечение с имуноглобулини – б.ред.) понастоящем се проучва в цял свят, включително и по научноизследователски проекти на ЕС, финансирани по програма „Хоризонт 2020“. А комисар Стела Кириакиду казва: Правим всичко възможно да осигурим на гражданите безопасно и ефективно лечение срещу COVID-19. …Когато става въпрос за научни изследвания в областта на лечението на COVID-19, трябва да се проучат всички възможности, за да се уверим, че предоставяме безопасно и ефективно лечение възможно най-бързо.
  4. Ефикасно ли е да се събира цяла кръв за извличане на плазма: „Понастоящем публичните кръвни центрове и Червеният кръст събират предимно дарена цяла кръв, от която после се отделя плазмата. Този метод е значително по-неефективен в сравнение с плазмаферезата — амбулаторна процедура, при която от дарителя се взема плазмата, а останалите кръвни съставки се връщат в организма му. При плазмафереза дарителите могат да даряват по-големи количества плазма наведнъж, както и да даряват на всеки 2 седмици, докато при даряването на цяла кръв този интервал е 3—4 месеца..
  5. Какво казва ЕК с това изречение: “И двете (имуноглобулини – бел.ред.) потенциални лечения се основават на вземането на големи количества кръвна плазма, дарена от възстановили се пациенти.” И щом резултатите са добри, “Това означава, че трябва да се събере възможно най-много дарена кръвна плазма, за да се гарантира, че до пациентите ще достигне тази, която е богата на антитела. Какво иска да ни каже ЕК с едно изречение: Необходимо е всяка държава в ЕС да създаде банка от реконвалесцентна плазма. С една дума – събирайте максимално много плазма! Затова сме отпуснали 36 млн. евро.
    Съобщението е по повод безвъзмездното оборудване на 150 кръвни центъра в 14 държави от Европейския съюз от Европейската комисия.

 

Прочети също