BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

ЕК даде грант от 4 милиона за изследване на ковид-плазмата

SUPPORT-E – европейски проект за реконвалесцентна плазма – беше избран за финансиране от Европейската комисия . Той ще предостави препоръки за справяне с пандемията COVID-19 и насоки как най-добре да се използва реконвалесцентна плазма за справяне с настоящата пандемия и потенциални бъдещи пандемии на европейско ниво. 

Договорът за гранта на SUPPORT-E беше подписан тази седмица от Европейския кръвен алианс (EBA), координатор на проекта и от Европейската комисия, Генерална дирекция за изследвания и иновации.

При липсата на валидирано лечение за COVID-19, тази общоевропейска инициатива е уникална, тъй като оценява на ниво ЕС ефективността на реконвалесцентната плазма на COVID-19 (CCP) за лечение на пациенти с COVID-19 чрез клинични изпитвания, подкрепени чрез този проект . Това ще позволи на здравните и политиците да включват или не CCP като лечение в рамките на терапевтични възможности, въз основа на солидна наука и оценка.

„От съществено значение за пациентите, здравните специалисти и донорите на кръвни продукти (включително плазма) е потенциалните терапевтични активи на CCP да бъдат проучени и анализирани на европейско ниво, с подкрепата на Европейската комисия, за обединяване на опит и ресурси, така че да гарантира безопасността и качеството на крайния продукт“, каза професор Пиер Тибергиен, президент на EBA и ръководител на SUPPORT-E.

Основните цели на проекта са да се осигури подкрепа за висококачествена клинична оценка на реконвалесцентна плазма (CCP) от COVID-19 и да се постигне консенсус относно подходящата употреба на CCP при лечението на COVID-19 в държавите-членки на ЕС.

В края на проекта Консорциумът ще предостави на политиците в ЕС и научната общност препоръки и насоки, които ще бъдат от полза за справяне с настоящата и бъдещата пандемия в цяла Европа и извън нея.

Проектът SUPPORT-E ще бъде финансиран в рамките на изследователската програма на ЕС Хоризонт 2020 и ще продължи 24 месеца. Досега са изготвени доклад за състоянието на текущи и предстоящи клинични изпитвания в ЕС и на международно ниво и предварителен документ с насоки с критерии за оценка на клиничните изпитвания. Тези документи поставят основата за ефективно постигане на другите много предизвикателни цели, както е предвидено.

Тук можете да прочетете цялата новина. 

 

Прочети също