Формуляри

Искане за съдействие

Моля, изпратете имейл на covidplasma19@gmail.com със следния текст:

Моля да окажете съдействие за прилагане на реконвалесцентна плазма като част от цялостната терапевтична схема на КОВИД-19 на пациент …………………………………………………………..с кръвна група………………….., който е мой …………………………………………………………. . Той/тя е на ………… години и се лекува в болница ……………………. от д-р …………………………, който има мобилен телефон………………………………………….. Лекуващият лекар е съгласен да проведе това лечение и да получи от вас логистична подкрепа.

Име,

град

телефон

Без такъв имейл съдействието на Сдружението може да се счита нелигитимно.

Моля, когато се касае за съдействие за профилактика, домашно лечение и лечение на постковиден синдром, изпратете имейл на covidplasma19@gmail.com със следния текст:

Моля да окажете съдействие за провеждането на профилактика, домашно лечение на КОВИД-19 и постковиден синдром съгласно протокола на д-р Чавдар Ботев, консултант на Националната пациентска организация по лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма, на:……………………………………………………………………………………………………………………………., който ми е………………. Той е на …….години, от гр.    …………………………………………………………………………………и

има следните придружаващи заболявания ………………………………………………………………………………………………………….. Телефон:…………………………………………………………. Град:……………………

ИСКАНЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ