Галерия

Участие в обявяването на информационната кампания за даряване на плазма на община Враца.