BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Публикации

UCB – поредния голям дарител на Сдружението

В края на декември 2020 г. UCB – глобална компания за биофармация, фокусирана върху неврологията и имунологията, стана първата фармацевтична компания, дарител на Сдружението.

Дарението на UCB ще бъде насочено към осъществяване на програмата на Сдружението за обучение на лекари за прилагане на най-новите протоколи за лечение на COVID-19, включително и с реконвалесцентна и обикновена плазма. През новата 2021 г. вече беше проведено първата за годината лекция и практическо обучение в Пловдив. В рамките на следващия месец предстоят такива обучения в още три града. Подготвя се и уебинар, който ще се проведе през февруари съвместно с Българския лекарски съюз.  

UCB развива съвременни научни изследвания, водена от амбицията да промени живота на хората, живеещи с тежки заболявания. UCB сe фокусира върху неврологичните и имунологични разстройства.

ЕК: Ранното преливане на КОВИД-плазма, богата на антитела, е най-ефективно за намаляване на смъртността

В писмо до медиите Европейската комисия представи своето становище по 3 много важни въпроса, свързани с реконвалесцентната плазма.

  1. „Резултатите до момента показват, че най-ефективно за намаляване смъртността при пациентите е ранното преливане на реконвалесцентна плазма. Това означава, че трябва да се съберат възможно най-голям брой донори, за да се гарантира, че даренията, които са богати на антитела, ще бъдат предоставени на пациентите.“
  2. „Ефективността се проучва в световен мащаб, включително в научноизследователските проекти на ЕС, финансирани по програмата „Хоризонт 2020“, като се разчита на събирането на големи количества кръвна плазма, дарена от възстановените пациенти. Предварителните резултати са обещаващи, с доказателства за много ниска честота на нежелани реакции. Очакват се допълнителни резултати от цялостните клинични проучвания.“
  3. „Понастоящем обществените кръвни служби и Червеният кръст събират предимно цялостни кръводарявания, от които след това плазмата се отделя. Това е много по-неефективен метод за вземане в сравнение с плазмаферезата – процес, при който плазмата се взема от донора и останалите кръвни съставки се връщат. Донорите на плазмафереза могат да даряват по едно и също време по-големи обеми плазма и могат да даряват веднъж на всеки 2 седмици в сравнение с веднъж на всеки 3-4 месеца за донори на цяла кръв.“
    Съобщението е по повод безвъзмездното оборудване на 150 кръвни центъра в Европейския съюз на стойност 36 млн. евро от Европейската комисия.
    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en

Прочети също