Д-р Симидчиев: В основата на лечението на COVID-19 е управлението на имунния отговор

В основата на лечението на COVID-19 е управлението на имунния отговор. Това заяви в интервю за БГНЕС пулмологът д-р Александър Симидчиев, началник на отделение в МВР болница..

Агенция БГНЕС публикува пълния текст на интервюто с него.

БГНЕС: Д-р Симидчиев, остана ли още някой в България, който да не вярва в COVID-19?

Д-р Александър Симидчиев: Като гледам как част от хората ходят и се трупат в големите търговски вериги, вероятно, има доста, които смятат, че няма вирус, или че са безсмъртни.

БГНЕС: В последно време медиите фокусират общественият интерес главно около ваксината срещу COVID-19, а преди се говореше главно за лечение и за медикаменти, споменаваха се фармацевтични продукти с техните генерични и търговски имена. Появяваха се като една надежда след това изчезваха безследно, отречени. Сега темата ваксина измести темата лекарства. Ще ви помолим да направите един анализ на базата на вашия клиничен опит, да нарисувате една картина на медикаментозната профилактика ако има такава, на медикаментозната терапия и на реконвалесценцията според днешната лекарска практиката в България?

Д-р Александър Симидчиев: Бих искал да обърна внимание на няколко основни положения. Не бива да се противопоставят ваксинопрофилактиката и терапията, защото медикаментите се използват за лечение, което означава, че човекът вече е заразен или се е разболял. Профилактика се прави, когато подхождаме към здрави хора. Ваксинопрофилактиката е насочена към здравото население, докато терапията е насочена към тези, които вече са заразени или боледуват. От тази гледна точка това са два напълно независими въпроса и това, че медийният интерес циркулира между различни неща не означава, че едното е по-малко важно от другото.

По отношение на терапията вторият важен въпрос е тя да бъде основана на научни препоръки. Всеки един от нас може да има различни предпочитания, но когато като лекари изпращаме послания към обществото това, което говорим трябва да бъде основано на научни публикации. Когато говорим за лекарствени средства, повлияващи инфекцията ще реферирам към неща, които са публикувани в международната медицинска литература.

За това много често от мен ще чуете репликата: „Съжалявам, но нямам достатъчно данни, за да дам мнение по този въпрос“. Не винаги нямам мнение, но не бих го споделил в общественото пространство, ако не съм в състояние да го подкрепя със сигурни резултати, публикувани в медицинската литература.

Снимка: БГНЕС

Към цялото интервю

Д-р Симидчиев: В основата на лечението на COVID-19 е управлението на имунния отговор