BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Предвидена е глоба до 2000 лв. за антибиотик без нужда

В отговор на наше писмо до Председателя на Здравната парламентарна комисия по здравеопазване 3 месеца по-късно получихме писмо от проф. Сербезова относно изписването на антибиотици при КОВИД-19 и всички наредби и закони, свързани с това в България.

Ето тук може да се прочете цялото писмо. В него подробно са описани всички мерки, които са взети от Министерството на здравеопазването срещу безразборно изписване на антибиотици. Цитирани са всички законодателни промени, направени от началото на пандемията, във връзка с антибиотиците при КОВИД-19, както и предвидените от закона наказания за тяхното нарушаване.

“По отношение на терапевтичното поведение, свързано с прилагане на антибитиотици, във фармако-терапевтичното ръководство е посочено:

„…… – Лека към средна форма на заболяването – изолация, адекватна хидратация, балансирана диета, белодробна физиотерапия и дихателна гимнастика, антипиретици, НСПВС, бромхексин или друго антитусивно средство, кортикостериод и АБ само при преценка от лекар и емпирично при съмнение за вторична бактериална суперинфекция и/или микробилогична верификация на бактериален причинител, НМХ – конвенционална или профилактична доза – по преценка на лекар. Ежедневна клинична оценка за хоспитализация.

……..Терапията е изключителен избор на наблюдаващия/лекуващия лекар, като АБ терапия е строго индицирана при определени случаи – тежест, съпътстващи заболявания, лабораторна и клинична емпирична корелация за вторична бактериална суперинфекция, но неналагащи хоспитализация, образни данни, суспектни за вторична бактериална суперинфекция, но неналагащи хоспитализация и други. …….“

            Посочени са подходящите в случая антибактериални средства за системно приложение по международно непатентно наименовие (INN) със съответния дозов режим и продължителност на терапевтичния курс.

Съгласно чл. 267а на ЗЛПХМ контрол за спазването на утвърдените фармако-терапевтични ръководства се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

За работа в нарушение на утвърдените фармако-терапевтични ръководства в чл. 289а са предвидени административни наказания – глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 2000 до 3000 лв.”

В заключение министър Сербезова пише, че “следва да се засили ангажираността на съсловните организации на лекарите в извънболничната помощ по отношение на осведомеността на техните членове относно актуалните насоки за поведение и лечение на заболяванията и тяхното практическо приложение в извънболничната помощ.”

 

Прочети също