BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Второ общо годишно събрание на сдружението

На 29 септември се състоя годишното събрание на сдружението. Присъстващите приеха единодушно съдържателния и финансовия отчет за 2021 г. От 7 редовни члена присъстваха 5

Тези документи ще бъдат качени на сайта на сдружението и на сайта на Търговския регистър. 

В точка Разни бяха обсъдени следните теми: работа с доброволци и списък на дейности за доброволци; промяна на името на сдружението; фондонабирателна кампания и изработване на календар за 2023 г.; работа по новия проект и разпределяне на задачи и др. П. Михайлова сподели впечатления от Общото събрание на Националната пациентска организация, което се състоя на 27 септември 2022 г. 

 

Прочети също